W potocznym znaczeniu antresola to tzw. półpiętro. Znaczenie normatywne temu pojęciu nadaje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z Continue reading

- więcej -

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży. Pierwsza część artykułu została poświęcona nowym rozwiązaniom dotyczącym parkingów i garaży dla samochodów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Continue reading

- więcej -